Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Kto w przyszłym roku odbierze odpady komunalne?

Kto w przyszłym roku odbierze odpady komunalne?

 

         Dobiega końca postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024. Na obecnym etapie sprawdzana jest kompletność ofert, po którym nastąpi podpisanie umowy z konkretną firmą. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych, ma o tyle istotne znaczenie dla każdego mieszkańca, że rzutuje bezpośrednio na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów.

         O udzielenie zamówienia ubiegają się 3 firmy PGKiM w Tomaszowie Lubelskim, PUK Tyszowce i spółka ECLER. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Tyszowiec, określając wartość usługi na ponad 714 tys. zł. Pozostałe firmy oszacowały wartość przetargu na kwoty około 750 tys. zł. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wartość zamówienia wynosiła około 539 tys. zł. Tak znaczna podwyżka nie oznacza jeszcze, że od stycznia opłata śmieciowa będzie wyższa. Wartość przetargu określana jest szacunkowo, a usługodawca co miesiąc wystawia rachunek uzależniony od ilości odebranych odpadów i odpowiedniej ich segregacji na poszczególne frakcje. Porównując dane za 10 miesięcy 2023 roku i cały 2022 rok, można stwierdzić, że ilość odbieranych nieczystości stałych wzrosła nieznacznie. Wszystko to powoduje, że jest nadzieja, że opłata śmieciowa w przyszłym roku pozostanie na niezmienionym poziomie. Fakt ten nie zwalnia nas ze świadomego ograniczania ilości produkowanych odpadów i ich prawidłowej segregacji. To my sami mamy ogromny wpływ na wysokość ponoszonych kosztów oraz ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.      

         

Red.    

          

 

           

 

Udostępnij: