Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Uwaga! Sprawy dodatku węglowego prowadzi GOPS Tarnawatka

Uwaga!  Sprawy dodatku węglowego prowadzi GOPS Tarnawatka
Uprzejmie informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Uprzejmie informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Minister właściwy do spraw energii określił wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego w rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz1712).

Na terenie gminy Tarnawatka sprawy o wypłatę dodatku węglowego na podstawie upoważnienia wójta, prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W siedzibie GOPS w Tarnawatce przy ul. Lubelskiej 39, można uzyskać wszelkie informacje dotyczące dodatku węglowego, w tym pobrać druki wniosków.

 

 

 

 

 

Udostępnij: