Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030”

Prace diagnostyczne i projektowe obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, dane statystyczne ze źródeł zastanych. Tworząc dokument, pod uwagę wzięto sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną Gminy, z określeniem charakteru zmian w latach 2004-2020 i trendów rozwojowych dla całego powiatu zwoleńskiego i województwa lubelskiego. Przyjęta i wdrażana Strategia Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030 pozwoli na efektywne prowadzenie polityki prorozwojowej Gminy, poprzez identyfikację strategicznych obszarów, w ramach których podejmowanie działań jest kluczowym z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ale także progresu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Strategia jest także jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  w projekcie, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie na adres m-tyrka@tarnawatka.pl  lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Tarnawatka,  w terminie od 21.11.2022 r. do 27.12.2022 r.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030
  2. Strategia Tarnawatka na lata 2022-2030
  3. Diagnoza Gminy Tarnawatka
  4. Formularz uwag

 

 

 

 

Załączone pliki:
03 - diagnoza gminy tarnawatka.pdf
02 - strategia.Tarnawatka.21.11.konsultacje.pdf
01 - Zarządzenie nr 51-2022 W.G.T. z 21.11.2022r. w spr. konsultacji społ. projektu Strategii Gminy na lata 2022-2030.pdf
04 - Formularz uwag (1).docx
Udostępnij: