WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

                        Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 25/1 ark. 1 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

 

0,0500 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Działka jest nie zabudowana i posiada uzbrojenie terenu w sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczną i gazową. Działka posiada nie regularny kształt oraz znaczne zaniżenie terenu w odniesieniu do wybudowanej drogi, ponadto przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

 

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

20 400 zł a)

 

Tarnawatka 2023-09-26

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

  1. a) Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 września 2023 r. do 18 października 2023 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10 wew. 36
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij: