W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Tarnawatka zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Tarnawatka o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Tarnawatka na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.
   Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy Tarnawatka osobiście (pokój Nr 8), telefonicznie pod nr 846624710 wew. 44 lub e-mailem na adres:wegiel@tarnawatka.pl.

WÓJT GMINY TARNAWATKA
PIOTR PASIECZNY

Udostępnij: