OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY TARNAWATKA

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Gminy Tarnawatka w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Kancelarii Urzędu znajdującej się na parterze budynku ul. Lubelskiej.
W pierwszej kolejności pracownik Kancelarii przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.
Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do Kancelarii w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
W Kancelarii są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.


OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Urząd Gminy Tarnawatka nie dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym oraz Aplikacją do komunikacji w języku migowym.
W związku z powyższym, zapewnienie obsługi osoby uprawnionej będzie przebiegało zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn.zm.) .


e-mail: gmina@tarnawatka.pl
Kontakt z Kancelarią Urzędu

Telefon:
+48 84 66 247 10
Faks:
+48 84 662 47 24

Udostępnij: