Regulamin

Wstęp i zakres regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej etarnawatka.pl dalej "Strona"

Informacje o administratorach:

Administrator główny:
Urząd Gminy Tarnawatka,
Adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
Telefon (084)662-47-10
Fax (084)662-47-24
Email gmina@tarnawatka.pl ugtarnawatka@wp.pl
Strona www http://www.tarnawatka.pl/
NIP 921-13-77-338
REGON 00099919100000


Podmiot prowadzący (administrator techniczny):
Prytulko Sp. z o.o.
Adres: al. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice, Polska
Email: biuro@prytulko.com
NIP: 9212036243, REGON: 380231883, KRS: 0000731347


Warunki korzystania ze strony


Brak możliwości komentowania: „W celu zapewnienia wysokiej jakości dyskusji i uniknięcia spamu, Strona nie oferuje możliwości komentowania treści przez użytkowników.”

Rozstrzyganie sporów: „Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań, skarg czy uwag dotyczących Strony. Prosimy o kierowanie wszelkich zapytań na adres biuro@prytulko.com. Dążymy do rozwiązywania wszelkich kwestii w drodze bezpośredniego kontaktu i dialogu.”

Prawa i obowiązki użytkowników
Prawa autorskie: „Treści publikowane w serwisie, w tym artykuły na blogu, są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora głównego lub Podmiotu prowadzącego lub zostały użyte na licencji lub za zgodą właściciela praw.”


Polityka prywatności i pliki cookies
Odesłanie do dokumentów: „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz wykorzystania plików cookies zawarte są w osobnych dokumentach: Polityce Prywatności dostępnych na stronie ”


Postanowienia końcowe
1. Wszelkie treści zawarte na Stronie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie  https://etarnawatka.pl

 
 
Udostępnij: