Małgorzata Iwanicka Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
 1. Małgorzata Iwanicka Kierownik USC, urzęduje w pokoju nr 11 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 45
 3. e-mail: m-iwanicka@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów,
  • wydawania odpisów z ksiąg urzędu stanu cywilnego,
  • przyjmowania zgłoszeń o zamiarze zawarcia małżeństwa,
  • zmiany imion i nazwisk,
  • ewidencji ludności: zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia pobytu czasowego,
  • przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych,
  • rejestru wyborców.
Marek Tyrka Projekty europejskie i zamówienia publiczne
 1. Marek Tyrka urzęduje w pokoju nr 1 (I piętro stara część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 46
 3. e-mail: m-tyrka@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • udzielania zamówień publicznych,
  • pozyskiwania środków na realizację zadań gminy.
Anna Cienkusz Inwestycje, drogi i planowanie przestrzenne
 1. Anna Cienkusz urzęduje w pokoju nr 2 (I piętro stara część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 36
 3. e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • planowania przestrzennego, wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działek, wyrysów i wypisów z planu
  • zarządzania drogami gminnymi,
  • wydawania zgody na zajęcie pasa drogowego,
  • drogownictwa – budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg,
  • prowadzenia inwestycji gminnych,
  • wydawania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.
Aleksandra Wnuk-Maliszewska Gospodarka gruntami i rozwój gospodarczy
 1. Aleksandra Wnuk-Maliszewska urzęduje w pokoju nr 2 (I piętro stara część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 36
 3. e-mail: a-wnuk@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • gospodarki nieruchomościami: podziały, rozgraniczenia, sprzedaż, dzierżawa gruntów,
  • nadawania numerów porządkowych nieruchomości,
  • ustalania opłaty adiacenckiej,
  • ustalania opłaty planistycznej,
  • gospodarki lokalowej,
  • realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
Udostępnij: