Polityka prywatności i ochrony danych osobowych dla strony internetowej tarnawatka.pl, etarnawatka.pl

 1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez stronę internetową tyszowce.pl („Strona”, „my”). Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych użytkowników i klientów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 • Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, NIP 921-13-77-338, REGON 00099919100000

Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl

 • Zakres zbieranych danych

Zbieramy dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników podczas korzystania ze Strony, w tym, ale nie ograniczając się do: imienia i nazwiska, nazwy podmiotu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych dotyczących korzystania ze Strony, jak adres IP, dane o przeglądarce i systemie operacyjnym.

 • Cel przetwarzania danych
 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenie usług dostępnych na Stronie,
 • komunikacja z użytkownikami w sprawach związanych z usługami,
 • marketing bezpośredni własnych usług, o ile użytkownik wyraził na to zgodę,
 • analiza i optymalizacja działania Strony oraz personalizacja treści.
 • Prawa użytkowników

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 • Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji powyższych celów, w tym dostawcom usług IT, pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 • Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych.

 • Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

 1. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl

Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2024

Udostępnij: