Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Aneta Pankiewicz

Aneta Pankiewicz

Skarbnik Gminy, kierownik Referatu Finansowo-Podatkowy

urzęduje w pokoju nr 8
tel.: 084 6624710 wew. 42
e-mail: a-pankiewicz@tarnawatka.pl
Prowadzi sprawy z zakresu:

  • przygotowuje projekt budżetu gminy i sprawuje nadzór nad jego realizacją,
  • nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,
  • prowadzi sprawy dotyczące mienia sołeckiego i rozliczeń z sołectwami,
  • kieruje referatem finansowo-podatkowym,
  • księgowości budżetowej,
  • księgowości środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
  • prowadzenia sprawozdawczości finansowej.