Aneta Pankiewicz Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu
 1. Aneta Pankiewicz urzęduje w pokoju nr 8 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 42
 3. e-mail: a-pankiewicz@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • rachunkowości jednostki,
  • nadzoru nad całością spraw z zakresu finansów Gminy,
  • opracowania projektu budżetu gminy,
  • nadzoru i kontroli realizacji budżetu
Renata Hołojuch Zastępca Skarbnika
 1. Renata Hołojuch urzęduje w pokoju nr 4 (I piętro stara część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 38
 3. e-mail: r-iskrzak@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • księgowości budżetowej jednostek oświatowych gminy,
  • dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
  • rozliczeń podatku VAT,
  • dowozu uczniów do szkół
Teresa Kuczmaszewska Inspektor d/s wymiaru podatków i księgowości podatkowej
 1. Teresa Kuczmaszewska urzęduje w pokoju nr 10 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 43
 3. e-mail: podatki@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • podatków, zwrotu podatku akcyzowego, wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych z miejscowości: Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak,
  • podatku od środków transportowych,
  • podatku rolnego i leśnego od podatników nie będących osobami fizycznymi
Beata Pankiewicz Inspektor d/s wymiaru podatków i księgowości podatkowej
 1. Beata Pankiewicz urzęduje w pokoju nr 10 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 43
 3. e-mail: b-pankiewicz@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • podatków, zwrotu podatku akcyzowego, wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych z miejscowości: Kunówka, Pańków, Pauczne, Podhucie, Sumin, Tarnawatka-Osada, Tymin, Wieprzów
  • podatku od nieruchomości od podatników nie będących osobami fizycznymi
Agata Kustra Inspektor ds. rozliczeń finansowych i naliczania wynagrodzeń
 1. Agata Kustra urzęduje w pokoju nr 9 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 41
 3. e-mail: a-paszt@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • przyjmowania opłaty skarbowej,
  • obsługi podręcznej kasy Urzędu,
  • naliczania płac pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych ,
  • wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów osiąganych przez pracowników,
  • rozliczeń wynagrodzeń z ZUS i urzędem skarbowym,
  • rozliczeń finansowych
Magdalena Jaworska Asystent ds. księgowości
 1. Magdalena Jaworska urzęduje w pokoju nr 9 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 41
 3. Prowadzi sprawy z zakresu: księgowości budżetowej Gminy Tarnawatka
Udostępnij: