Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Granty dla OSP Tarnawatka

   W ramach konkursu „Lubelskie wspiera OSP” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, OSP KSRG Tarnawatka zrealizowało zadanie pod nazwą „Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków na potrzeby OSP KSRG Tarnawatka”.

   Całkowity koszt zadania to 10.480,00 zł., z czego 10.000,00 zł., to dotacja Województwa Lubelskiego, natomiast 480,00 zł. to dotacja Gminy Tarnawatka. W ramach zadania publicznego zakupione zostały następujące środki ochrony indywidualnej strażaków: ubranie specjalne – 2 sztuki, kominiarki strażackie – 8 sztuk, rękawice specjalne – 6 sztuk.

 

   Fundacja KGHM Polska Miedź przyznała darowiznę w wysokości 10.000,00 zł. jednostce OSP KSRG Tarnawatka w ramach projektu pod nazwą  „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa technicznego, wodnego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków”. Realizacja projektu przypadła na okres 01.11.2023r.-31.03.2024r. Zrealizowanym celem statutowym Fundacji KGHM Polska Miedź jest „ratownictwo i ochrona ludności”. Zakupione wyspecjalizowane, profesjonalne i spełniające aktualne standardy wyposażenie, posłużyło do usuwania przeszkód w postaci linii elektrycznych z zachowaniem bezpieczeństwa strażaków, zrywania poszycia dachowego w celu ułatwienia dojścia do źródła pożaru ukrytego, wyłamywania zamków drzwiowych, okiennic, oświetlania terenu w poszukiwaniu poszkodowanych przy dużym zadymieniu, gaszenia pożarów zabudowań oraz sadzy w przewodach kominowych, w ramach prowadzonych akcji gaśniczych i ratunkowych. Środki z przyznanej darowizny wydatkowano na zakup bosaka dielektrycznego 1 kpl., latarek kątowych akumulatorowych 5 szt., prądownicy PW-52 R 1 szt., sita kominowego 1 szt., toporka 1 szt.

 

Udostępnij: