Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

I sesja IX kadencji Rady Gminy Tarnawatka

I sesja IX kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu 6 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Tarnawatka.    

W trakcie sesji radni złożyli uroczyste ślubowania oraz wybrali prezydium rady. Na stanowisko przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: Aleksandrę Łabę oraz Ryszarda Malca. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 8 do 7, przewodniczącym został Ryszard Malec – radny z Tarnawatki-Tartaku, który po przejęciu obrad z rąk przewodniczącego seniora Stanisława Urbańskiego, poprowadził dalszą ich część.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór dwóch wiceprzewodniczących rady. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stanowiska te objęli: Stanisław Urbański (9 głosów) i Krzysztof Kołodziej (8 głosów). Nie wybrano Aleksandry Łaby (7 głosów) i Mateusza Luchowskiego (5 głosów).

Następnie ślubowanie złożył Piotr Pasieczny, obejmując tym samym, w sposób formalny, kolejną kadencję pełnienia funkcji wójta Gminy Tarnawatka.

W sprawach różnych Rada podjęła jedną uchwałę w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej do opracowania nowego statutu gminy.

Red.    

Udostępnij: