Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Inwestycje 2024

Informowaliśmy już naszych Czytelników, że bieżący rok w gminie zapowiada się rekordowo pod względem wartości realizowanych inwestycji. Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się konkretnym zadaniom, które już są w trakcie realizacji oraz tym, które przygotowywane są do przetargów.

          Największą, pod względem wartości, prowadzoną obecnie inwestycją jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt tego zadania sięga prawie 7 mln złotych, z czego 5,22 mln to środki pozyskane z Polskiego Ładu, a reszta pochodzi z budżetu gminy. Z tego samego programu pozyskane zostały także środki na odbudowę jeziora w Wieprzowie. Za kwotę ponad 1,83 mln złotych powstanie zbiornik wodny o powierzchni ponad 4 ha wraz infrastrukturą towarzyszącą. Finansowanie budowy zapewnia Polski Ład – ponad 1 mln złotych oraz gmina w pozostałej wysokości. Ku końcowi zmierzają także zadania polegające na budowie dróg w Pańkowie i Niemirówku-Kolonii oraz modernizacji i wyposażeniu świetlic w Klocówce, Niemirówku-Kolonii, Tarnawatce i Wieprzowie. Wartość pierwszej inwestycji to 1,36 mln złotych z czego ponad 1 mln złotych to środki pozyskane, a drugiej 1,88 mln złotych, w tym 1,42 mln złotych dofinansowania.

          Przygotowywane są kolejne postępowania przetargowe na zadania, których wartość sięgnie 17,6 mln złotych. Rządowy Fundusz Polski Ład dopłaci do nich 15,75 mln złotych, a budżet gminy 1,84 mln złotych.

Na liście inwestycji oczekujących na realizację w bieżącym roku znajdują się:

  • przebudowa dróg dojazdowych w Tarnawatce – dawny GS i w Tarnawatce-Tartaku obok nowego bloku oraz w okolicach ulic Łąkowej i Wesołej;
  • budowa i modernizacja placów zabaw w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty i przy szkole oraz w Tarnawatce-Tartaku przy ul. Widokowej, zagospodarowanie tzw. Krynicy w Niemirówku oraz budowa niewielkiego budynku sołeckiego w Podhuciu wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • rozbiórka budynków w Hucie Tarnawackiej, Tarnawatce i Tarnawatce-Tartaku;
  • modernizacja infrastruktury drogowej, a w tym budowa dróg przez wsie Pauczne i Kunówka, chodników przy drodze wojewódzkiej w Wieprzowie oraz przy ulicach Szkolnej i Widokowej w Tarnawatce i Tarnawatce-Tartaku;
  • budowa świetlic w Pańkowie i Paucznem wraz z wyposażeniem oraz montaż fotowoltaiki i klimatyzacji w podobnych obiektach w innych miejscowościach;
  • zagospodarowanie parku oraz remont obudowy studni w zespole dworskim w Tarnawatce;
  • budowa indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego.

 

Red.   

Udostępnij: