Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Komisje wyborcze

          W związku z przeprowadzanymi różnego rodzaju wyborami, pojawiają się zwykle pytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych. Ponieważ w ostatnim czasie odbyło się kilka głosowań, a kolejne przed nami, chcielibyśmy wyjaśnić, kto może zostać członkiem komisji wyborczej.

          Powyższe kwestie normuje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. Zgodnie z jej postanowieniami obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców komisarz wyborczy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom wyborczym lub upoważnionym przez nie osobom.

          W świetle obowiązujących przepisów prawa, gmina nie ma wpływu na obsadę komisji obwodowych. Jedyną kompetencją wójta jest przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, dokonywanych przez komitety wyborcze.

Red.  

         

 

Udostępnij: