Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Procedura weryfikowania i monitorowania  efektów projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR”

 

Wójt Gminy Tarnawatka przypomina że rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowy darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami w ramach Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka do 30 czerwca 2024 r.

Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie skutkować będzie wystosowaniem wezwania do przedłożenia oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną posiadanego sprzętu.
Oświadczenie do pobrania.

Załączone pliki:
oswiadczenie.pdf
Udostępnij: