Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Podłącz się do gazu   
Na prośbę Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Gazownia w Tomaszowie Lubelskim, informujemy mieszkańców Tarnawatki i Tarnawatki-Tartaku o możliwości wykonania przyłączy gazowych do ich posesji.

 

         Na prośbę Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Gazownia w Tomaszowie Lubelskim, informujemy mieszkańców Tarnawatki i Tarnawatki-Tartaku o możliwości wykonania przyłączy gazowych do ich posesji. Zryczałtowany koszt podłączenia do posesji, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, wybudowanie przyłącza (do 15 m), nawet jeżeli trzeba wykonać przewiert przez drogę i ustawienie tzw. skrzynki, wynosi 3600 zł.

         Dokonana w ostatnich latach rozbudowa linii przesyłowych w Tarnawatce i Tarnawatce-Tartaku, znacznie rozszerzyła możliwości przyłączenia nowych odbiorców do sieci gazowniczej. Nowe rurociągi w ulicy Wola i Jasna w Tarnawatce oraz w większości Tarnawatki-Tartaku stwarzają szansę na zaopatrywania wielu gospodarstw domowych w gaz, który stanowi alternatywne źródło energii cieplnej dla paliwa stałego. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekonomiczny, ponieważ przy ostatnich problemach z węglem i znacznym wzrostem jego cen, gaz jest nie tylko bardziej wygodny, ale również opłacalny. Trzeba także dodać, że wykorzystanie tego źródła energii ogranicza emisję do środowiska naturalnego substancji szkodliwych dla naszego życia i zdrowia.

         Z posiadanych przez nas informacji wynika także, że mieszkaniec, którego nieruchomość zostanie przyłączona do gazociągu, nie będzie musiał natychmiast podejmować decyzji o podpisaniu umowy na dostarczanie gazu (np. ze względu na trwającą jeszcze budowę domu).

         Wiemy także, że Gazownia posiada zapewnione środki finansowe na wykonanie przyłączy w roku bieżącym. Czy znajdą się również w latach kolejnych, trudno to dzisiaj określić, dlatego warto skorzystać z okazji i odwiedzić siedzibę PSG w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 47, żeby uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie.

 

Red.

          

              

                 

 

Udostępnij: