Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Wsparcie dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości

Wsparcie dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Tarnawatka uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W ramach zadania Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy: KGW z Tarnawatki -Tartak, Klocówki, Huty Tarnawackiej i Paucznego  zorganizują  akcje/ przedsięwzięcia-informacyjne, adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach pozyskanych środków na każde KGW przypada kwota 5000,00 zł. Pieniądze zostaną wydane na zakup sprzętu niezbędnego do organizacji zaplanowanych działań. Czekamy z niecierpliwością na te wydarzenia.

Udostępnij: