Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Konkurs na ozdobę wielkanocną

Konkurs na ozdobę wielkanocną

30 marca 2023 r. rozstrzygnięty został GMINNY KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ. Zgłoszono 20 prac, które oceniano w pięciu kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Żdan – przewodnicząca oraz

Monika Szczepaniuk i Izabela Sierzyńska – członkinie, przyznała nagrody i wyróżnienia. W kategorii dzieci przedszkolne i klasa „0” nagrody: Sebastian Śrutwa, Bianka Kiszczyńska, Alicja Wawrzusiszyn, wyróżnienia: Weronika Szostak, Michał Szostak, Pola Wawrzusiszyn, Amelia Woś, Emilia Kurzępa, Oliwia Czarnecka, Mikołaj Pasieczny, Michał Pasieczny; w kategorii dzieci 7 -9 lat nagrody: Maja Wawrzusiszyn, Olivier Pankiewicz, Sebastian Kępa, wyróżnienie:  Hubert Sak; w kategorii dzieci 10 -13 lat nagrody: Nikola Kiszczyńska i Wiktoria Szostak; w kategorii osób dorosłych nagrody: Małgorzata Morwińska, Beata Majdańska i Sylwia Danilewicz. W kategorii młodzieży 14-17 lat prac nie zgłoszono.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród odbyło się 3 kwietnia w budynku GOK w Tarnawatce.  W imieniu Wójta Gminy Tarnawatka oraz komisji konkursowej, uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie  polskich tradycji wielkanocnych, gratulujemy pomysłowości i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 

Monika Szczepaniuk

 

Udostępnij: