Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sesja Rady Gminy   

 

          28 kwietnia 2023 roku odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Rady Gminy Tarnawatka. Posiedzenie zwołane zostało w trybie nadzwyczajnym.

          Zasadnicze punkty obrad dotyczyły wprowadzenia do budżetu gminy środków finansowych pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Przypomnijmy, że w ramach tego zadania KGW z Tarnawatki -Tartak, Klocówki, Huty Tarnawackiej i Paucznego  pozyskały po 5 tys. zł na zorganizowanie akcji mających na celu zapobieganie różnorodnej przestępczości. W budżecie zapisane zostały także dotacje dla chóru „TARNA-VOX” w wysokości 1,5 tys. zł oraz na wyposażenie świetlicy w Tarnawatce-Tartaku w kwocie 1 tys. zł, które przyznał powiat tomaszowski. Podczas sesji radni zapoznali się także z oceną zasobów pomocy społecznej gminy przedstawioną przez kierownika GOPS Halinę Czarnecką.    

         

Red.

Udostępnij: