Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

29 kwietnia br. Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce świętowało 75- lecie swojej działalności. To piękny jubileusz,  to wiele wspomnień, to wspaniali ludzie, których łączyły wspólne cele. Wiele osób nie ma już wśród członków  KGW, a jubileusz  jest okazją by ich wspominać i  podtrzymywać tradycję, którą zapoczątkowali.

Koło Gospodyń Wiejskich to jeden z najważniejszych elementów życia społeczności wsi. Tak było przed laty, kiedy kobiety spotykały się, żeby wspólnie gotować czy wykonywać prace, na które brakowało czasu w okresie letnim. Współcześnie również odgrywa  bardzo ważną rolę w lokalnych społecznościach. Przede wszystkim skupia nowe pokolenia mieszkańców wsi i pielęgnuje historię i tradycje ludowe.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce KGW Tarnawatka swoją działalność rozpoczęło w 1948 roku. Pierwszą przewodniczącą była Maria Wróbel. Przewodniczące koła na przestrzeni kolejnych lat to:  Zofia Kaniowska,  Zofia Gardzioła, Krystyna Stroczyńska, Izabela Sokołowska, Wanda Kuźma. Koło podczas swojej 75-letniej działalności podejmowało wiele inicjatyw, mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji  i ułatwienie życia sobie samym – gospodyniom wiejskim. KGW w Tarnawatce ściśle współpracowało z  parafią i Urzędem Gminy, biorąc udział w wielu uroczystościach w gminie i poza nią, m.in. w dożynkach gminnych i powiatowych, uroczystościach religijnych, pokazach potraw, biesiadach, i wycieczkach. Tego rodzaju działalność kontynuowana jest także obecnie. Koło  skupia w swoich szeregach kobiety i mężczyzn, obecnie liczy 36 członków.  Działa bardzo prężnie, o czym świadczą, np. sukcesy w konkursach kulinarnych. Koło pozyskuje środki zewnętrzne i realizuje projekty  skierowane do dzieci i dorosłych, wspiera seniorów na terenie miejscowości Tarnawatka. Angażuje społeczność lokalną oraz aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa i gminy. Od grudnia 2018 roku  Koło wpisane jest do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Pozyskane środki finansowe z budżetu państwa przeznacza na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, na rozwój kulturalny, warsztaty i integrację środowiskową.

W rocznicowym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk, Jolanta Żdan - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim,  Robert Kuźniarz - radny  Powiatu Tomaszowskiego.

W imieniu obecnego zarządu koła dziękuję wszystkim członkom KGW za Wasze bezinteresowne zaangażowanie w działalność kulturalną, gotowość do niesienia pomocy innym, promocję wielu inicjatyw i niezliczone działania wspomagające integrację mieszkańców oraz całej Gminy Tarnawatka.

Monika Szczepaniuk

Udostępnij: