Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

KGW realizują kampanie informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu przestępczości w Gminie Tarnawatka.

KGW realizują kampanie informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu przestępczości w Gminie Tarnawatka.

Gmina Tarnawatka realizuje zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Biorą w nim udział cztery Koła  Gospodyń Wiejskich, które organizują tematyczne spotkania i pikniki.

Pierwsza tego typu impreza odbyła się 31 maja w Tarnawatce-Tartaku. Tamtejsze KGW zaprosiło mieszkańców Gminy Tarnawatka na spotkanie pt. „Silna rodzina to świadoma rodzina-razem przeciw przemocy” W wydarzeniu udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce. W ramach akcji Koło Gospodyń zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Przemocy mówię Nie!”, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. Na spotkanie KGW przygotowało poczęstunek, prezentując przy tym bogactwo kuchni regionalnej. Wzięli w nim także udział zaproszeni goście: wójt gminy Piotr Pasieczny, przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk, sołtys sołectwa Tarnawatka-Tartak Jan Machlarz. W ramach organizacji wydarzeń Koła pozyskały sprzęt AGD i wyposażenie  niezbędne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Umowy użyczenia przekazał na ręce przewodniczących wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Kolejna tego typu impreza miała miejsce 4 czerwca w Paucznem, o czym piszemy w osobnym artykule. Natomiast następnym etapem kampanii informacyjnej będzie spotkanie w świetlicy wiejskiej w Klocówce w dniu 9 lipca br., na które w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich z tej miejscowości już dziś serdecznie zapraszamy.

Monika Szczepaniuk

 

         

 

Udostępnij: