Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Polski Ład przekaże kolejne pieniądze dla Gminy Tarnawatka

Polski Ład przekaże kolejne pieniądze dla Gminy Tarnawatka
W piątek, 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów trafi łącznie 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji.

W piątek, 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów trafi łącznie 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji.

Wśród zadań, które otrzymają rządowe wsparcie znalazły się także dwa  projekty złożone przez Gminę Tarnawatka. Pierwszy z zakresu infrastruktury społecznej dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej w gminie Tarnawatka na cele rekreacyjne i społeczne. Zadanie obejmuje: budowę/przebudowę placów zabaw na terenie gminy Tarnawatka, wyposażenie ich w bezpieczną nawierzchnię ogrodzenia (tam gdzie jest to konieczne) oraz małą infrastrukturę. W Tarnawatce-Tartaku przy ul. Widokowej powstanie nowy plac zabaw, a istniejące w Tarnawatce przy szkole i ul. Boguty poddane będą gruntownej modernizacji. W Podhuciu wybudowany zostanie nieduży budynek gospodarczy i urządzony teren wokół niego. W Niemirówku zagospodarowany i przystosowany na cele społeczne będzie teren tzw. Krynicy. Odnowione zostaną tereny źródliskowe, a tuż obok powstanie drewniana wiata. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2024 r., a jej wartość: 1.470.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 29.400,00 zł, tym samym procentowy udział własny gminy w realizacji inwestycji wynosi: 2,00 %. Kwota pozyskanych środków to 1.440.600 zł.

         Drugim projektem zakwalifikowanym do dofinansowania jest przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Tarnawatka. W ramach zadania powstanie m.in. łącznik ul. Łąkowej z Wesołą oraz droga wraz miejscami postojowymi przy tzw. „nowym’ bloku w Tarnawatce-Tartaku. W Tarnawatce wybudowana zostanie droga do piekarni i sklepu. Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca listopada 2024 roku, jej wartość zamyka się kwotą 1.030.000,00 zł. Podobnie jak w przypadku pierwszego zadania, udział własny gminy to 2 % wartości zadania, czyli 20.600,00 zł.

 

Red.

Udostępnij: