Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Dożynki Gminno-Parafialne 2023

Dożynki Gminno-Parafialne 2023
27 sierpnia w Hucie Tarnawackiej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystości rozpoczęto w kaplicy mszą św. w intencji rolników, poprzedzoną barwnym korowodem dożynkowym.

 Na czele korowodu podążała orkiestra strażacka, a prowadzili go starostowie dożynek Pani Iwona Krzyżanowska z miejscowości Huta Tarnawacka i Pan Andrzej Czyż z miejscowości Wieprzów. Podążali w nim także Przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Pani Kazimiera Mańdziuk oraz Wójt Gminy Piotr Pasieczny z małżonką, Sekretarz Gminy Marian Szałapski, radni i sołtysi z terenu Gminy Tarnawatka, zaproszeni goście: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Henryk Karwan, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Radni Powiatu Halina Czarnecka i Robert Kuźniarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawatce Dorota Ciećko wraz z zastępcą Barbarą Kierepka, Jolanta Żdan z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim oraz delegacje z miejscowości:

Huta Tarnawacka - reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej,

Klocówka - reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Klocówce,

Niemirówek-Kolonia- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskch w Niemirówku- Kolonii,

Niemirówek- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Niemirówku,

Pauczne- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Paucznem,

Sumin- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie,

Tymin- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich Polne Kwiaty Tymin,

Tarnawatka-Tartak - reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich

w Tarnawatce-Tartak,

Wieprzów- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Wieprzowie Ordynackim,

Tarnawatka- reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce,

Kunówka - reprezentacja sołectwa Kunówka.

Mszę Świętą odprawiali ks. prałat Czesław Grzyb wraz proboszczem parafii ks. Tomaszem Demczukiem, po której uczestnicy uroczystości udali się przed budynek nowo wybudowanej remizo-świetlicy w Hucie Tarnawackiej, by wziąć udział w ceremonii poświęcenia obiektu. Obrzędu dokonał ks. prał. Czesław Grzyb. Przecięcia wstęgi dokonali: ks. prał. Czesław Grzyb, ks. Tomasz Demczuk, Wójt Gminy Piotr Pasieczny, Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk, Radny miejscowości Huta Tarnawacka Jan Mazurek, Starosta Powiatu Henryk Karwan, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Przewodnicząca KGW w Hucie Tarnawackiej Monika Baran. Po ceremonii wszyscy udali się na plac przed scenę, gdzie kontynuowano uroczystości dożynkowe. Pod sceną złożono dziesięć przygotowanych, przepięknych dożynkowych wieńców. Kolejnym obowiązkowym elementem był obrzęd dzielenia się dożynkowym chlebem, upieczonym z tegorocznych plonów.

Wójt Gminy powitał mieszkańców Gminy oraz przybyłych gości. Głos zabrali : Senator RP Jerzy Chróścikowski, Halina Czarnecka Radna Powiatu Tomaszowskiego, która odczytała list z życzeniami od Posła Tomasza Zielińskiego, Starosta Powiatu Henryk Karwan. Po przemówieniach, na scenie pojawiła się Tomaszowska Kapela Podwórkowa, która została ciepło przyjęta przez publiczność. Po godz. 15.00 na scenie zagościły żywiołowe dziewczęta z zespołu Energy Girls, wprowadzając uczestników w biesiadny klimat.

Jak zawsze Koła Gospodyń przygotowały piękne wieńce dożynkowe. Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały nagrody finansowe. Komisja wybrała spośród nich dwa, które reprezentowały gminę podczas Dożynek Powiatowych w Wożuczynie. Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej z wieńcem tradycyjnym, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce z wieńcem współczesnym. Podczas dożynek nie zabrakło regionalnej kuchni przygotowanej przez KGW z terenu Gminy Tarnawatka. Koła przygotowały przepiękne stoiska, które przyciągały uczestników. Należy zaznaczyć, że wydarzenie zostało dofinansowane przez GRYPĘ AZOTY PUŁAWY.

W imieniu organizatorów, wszystkim zaangażowanym w przygotowania  serdecznie dziękujemy. 

                                                                                               Monika Szczepaniuk

 

Udostępnij: