Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

O PODAWANIE   STANÓW  WODOMIERZY

Tarnawatka 2023.09.29

ZAWIADOMIENIE

 

             WÓJT GMINY  TARNAWATKA  ZWRACA  SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA  O PODAWANIE   STANÓW  WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA  NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO,   telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44 lub e-mail : woda@tarnawatka.pl

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY:

 

Za III kwartał 2023  roku  -                  1- 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r

Za IV kwartał 2023  roku -                   1-15 STYCZNIA   2024 r

 


 Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie  nie podadzą stanu wodomierzy,
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

 

                                                   Wójt Gminy Tarnawatka
                                                    Piotr Pasieczny

Udostępnij: