Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Szykują się kolejne inwestycje  

Szykują się kolejne inwestycje   

 

Rozstrzygnięty został nabór do 8 już edycji Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Gmina Tarnawatka uzyskała w nim dofinansowanie do trzech zadań, którego wysokość zamknie się kwotą blisko 9 milionów złotych.

Pierwszą inwestycją będzie Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Tarnawatka. Projekt obejmuje budowę dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Pauczne i Pańków wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Obiekty wyposażone będą w instalacje fotowoltaiczne i klimatyzacyjne, a wokół nich infrastruktura rekreacyjna. Wartość całkowita zadania wynosi - 5 223 529,00 złotych, dofinansowanie - 4 440 000,00 złotych, a środki własne: 783 529,00 złotych.

Kolejne zadanie dofinansowane z POLSKIEGO ŁADU to Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka. Projekt obejmuje: modernizację drogi powiatowej nr 3506L w miejscowości Pauczne, budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz modernizację dróg gminnych na terenie gminy Tarnawatka.

Wartość całkowita zadania wynosi - 4 421 052,00 złotych, dofinansowanie - 4 200 000,00 złotych, środki własne - 221 052,00 złotych.

Trzeci projekt nosi nazwę: Roboty rozbiórkowe budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnawatka. Polegał będzie na wykonaniu rozbiórki nienadających się do dalszego użytkowania budynków ze względu na bardzo zły stan techniczny, który może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Wartość całkowita zadania wynosi - 437 500,00 złotych, dofinansowanie - 350 000,00 złotych, a środki własne - 87 500,00 złotych.

W ramach drugiego naboru do  Programu Inwestycji Strategicznych PGR POLSKI ŁAD gmina zrealizuje kolejne dwie inwestycje.

W zadaniu Przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Tarnawatka

zmodernizowane zostaną drogi wewnętrzne do sklepu Lewiatan i piekarni w Tarnawatce oraz w Tarnawatce-Tartaku przy tzw. nowym bloku na ul. Leśnej. Wybudowany zostanie również łącznik ulicy Łąkowej z ulicą Wesołą także w Tarnawatce-Tartaku. Wartość całkowita zadania - 1 030 000,00 złotych, dofinansowanie: 1 009 400,00 złotych, a środki własne: 20 600,00 złotych.

Drugim projektem, który zyskał akceptację, jest Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Tarnawatka na cele rekreacyjne i społeczne.

Obejmuje on budowę/przebudowę placów zabaw na terenie gminy Tarnawatka, wyposażenie ich w bezpieczną nawierzchnię ogrodzenia (tam gdzie jest to konieczne) oraz małą infrastrukturę. W ramach tego zadania w Podhuciu powstanie  nieduży budynek gospodarczy oraz urządzony teren wokół niego. W Niemirówku zagospodarowany zostanie teren tzw. Krynicy wraz z budową wiaty rekreacyjnej. Wartość całkowita zadania - 1 470 000,00 złotych, dofinansowanie: 1 440 600,00 złotych, a środki własne: 29 400,00 złotych.

                                                                                 Red.

 

Udostępnij: