Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów  oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do publicznej
wiadomości zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Załączone pliki:
zarządzenie nr 326 WL z 23.11.2023 r-1.pdf
Załącznik do zarządzenia nr 326 WL z 23.11.2023 r..pdf
OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023-1.pdf
Udostępnij: