Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Polityka Senioralna EFS +

„Polityka Senioralna EFS +” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Gmina Tarnawatka/Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

 

Partnerem wiodącym jest

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla  seniorów w wieku 65 lat i więcej w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów.

Gmina Tarnawatka w ramach projektu realizuje zadanie: Tworzenie warunków i usług w okresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Usługi świadczone w środowisku lokalnym w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Tarnawatka tj.

  • usługi opiekuńcze
  • usługi m.in. rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, pielegnacyjne, fryzjerskie, psychologiczne, podologiczne, kosmetologiczne
  • usługi transportowe „door to door”
  • usługa tzw. „złota rączka” (np. drobne naprawy domowe)
  • usługi sąsiedzkie
  • poradnictwo indywidualne

 

Projekt jest skierowany do osób starszych w wieku 65+, zamieszkujących na terenie Gminy Tarnawatka, w tym: osób z niepełnosprawnością i chorobami wieku starszego, osób samotnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczonych komunikacyjnie.

Planowane w projekcie działania są bezpłatne.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Załączone pliki:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralna z RODO.docx
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nowy.docx
Załącznik nr 2a Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych.docx
Załącznik nr 2b Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych.docx
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa nowa.docx
Załącznik nr 4 Wykaz partnerów.docx
Załącznik nr 5 Indywidualna Karta Wsparcia wzór.docx
Załącznik nr 6 Karta oceny.docx
Udostępnij: