Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Zmiany w kulturze

 Podczas ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła nowy statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce. Zapisano w nim zadania jednostki nie tylko w zakresie upowszechniania czytelnictwa, ale także szeroko pojętej działalności kulturalnej. Konsekwencje tej decyzji znalazły się także budżecie gminy oraz regulaminach organizacyjnych Biblioteki i Urzędu Gminy.   

Chcąc wyjaśnić na czym polegają dokonane zmiany, należy najpierw przyjrzeć się sytuacji, jaka istniała do tej pory. W Gminie Tarnawatka działała jedna instytucja kultury, t.j. Gminna Biblioteka Publiczna, zatrudniająca jednego pracownika – dyrektora. Ponadto w Urzędzie Gminy wyodrębnione było stanowisko pracy ds. organizacji działalności kulturalnej. Pracownicy Urzędu, którzy na przestrzeni lat zajmowali się działalnością kulturalną, swoją pracę wykonywali w budynku położonym przy ul. Boguty 48 w Tarnawatce, zwyczajowo nazywanym Gminny Ośrodek Kultury. Należy jednak podkreślić, że formalnie nigdy taka jednostka nie istniała. Po rozbudowie budynku i powrocie siedziby Biblioteki na ulicę Boguty, powstał pomysł skupienia całej działalności kulturalnej gminy w ramach jednej instytucji. Ze względu na wielkość gminy oraz ograniczenia budżetowe, z założenia odrzucono koncepcję utworzenia domu kultury, jako drugiej samodzielnej jednostki. Za rozszerzeniem  kompetencji Biblioteki o zadania z zakresu kultury, przemawiały zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat dokonały się w działalności tego typu jednostek, które do niedawna kojarzyły się wyłącznie z czytelnictwem. Przykład i doświadczenie wielu gmin, szczególnie wiejskich, wskazywał, że dobrze zorganizowana biblioteka, może z powodzeniem pełnić także funkcje domu kultury i to mniejszym nakładem organizacyjnym i finansowym. Ponadto instytucja kultury jako jednostka posiadająca osobowość prawną, ma większe możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje różnorodnych projektów, niż Urząd Gminy.

Jednym z pierwszych zadań postawionych nowej dyrektor GBP w Tarnawatce Agnieszce Budzyńskiej, było opracowanie projektu nowego statutu kierowanej przez nią instytucji. 29 grudnia 2023 roku Rada Gminy Tarnawatka zatwierdziła nowy statut Biblioteki. Dokonane zostały także odpowiednie zapisy w budżecie gminy na rok 2024, mocą których całość środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalną przekazano do Biblioteki. W dalszej konsekwencji w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Tarnawatka, zlikwidowane zostało stanowisko pracy ds. organizacji działalności kulturalnej, pojawiło się ono w strukturze biblioteki. Biblioteka zatrudniać będzie także osobę wspomagającą zarówno pracę bibliotekarza, jak i zajmującą się obsługą techniczną jednostki. 

Liczymy na to, że dokonane zmiany, usprawnią nie tylko proces zarządzania, ale wpłyną także na stałe rozszerzanie oferty kulturalnej gminy.          

Red.

Udostępnij: