Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Podsumowanie kadencji sołtysów

Podsumowanie kadencji sołtysów

   Uroczyste podsumowanie kadencji sołtysów gminy Tarnawatka odbyło się 8 lutego 2024 roku. Słowa podziękowania w imieniu organów gminy przybyłym reprezentantom naszych społeczności lokalnych, złożyli Wójt Piotr Pasieczny oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk. Oprócz słów uznania i szacunku, sołtysi otrzymali również formalne poświadczenia ich pracy w latach 2019-2024 oraz pamiątkowe statuetki. Była to także okazja do wymiany doświadczeń oraz planowania kolejnych działań, ponieważ we wszystkich sołectwach odbyły się już zebrania wyborcze. O wyborach i nowych sołtysach poinformujemy Mieszkańców już wkrótce.

Udostępnij: