Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sołeckie wybory

Na przełomie stycznia i lutego we wszystkich sołectwach gminy Tarnawatka odbyły się zebrania wiejskie. Miały one specjalny charakter, ponieważ były zebraniami wyborczymi, na których wybierano rady sołeckie i sołtysów. Warto przypomnieć, że od 2019 roku kadencje organów wykonawczych sołectwa, podobnie jak gminy, trwają 5 lat. Do tej pory bywało tak, że wybory w poszczególnych miejscowościach odbywały się po wyborach do samorządu terytorialnego. W tym roku, w związku z przeniesieniem wyborów samorządowych na wiosnę, sytuacja uległa odwróceniu.

W wyznaczonych terminach mieszkańcy wybrali 14 sołtysów i tyleż rad sołeckich. Zmiany na stanowiskach sołtysów nastąpiły w dwóch miejscowościach. W Paucznem Lesława Danaja zastąpiła Natalia Adamczuk, natomiast w Wieprzowie stanowisko po Tadeuszu Borowiczu objął Łukasz Urbański. Frekwencja na zebraniach w całej gminie wyniosła 18,11% i była zdecydowanie wyższa niż w roku 2019, kiedy to wyniosła 11,17%. Wzrost zainteresowania wyborami na najniższym poziomie samorządu jest bardzo pocieszający, ponieważ oznacza, że coraz więcej mieszkańców interesuje się sprawami dziejącymi się wokół nich. Najwięcej osób wzięło udział w zebraniu w Klocówce, bo aż 33,3%, natomiast najniższą frekwencję odnotowano w Tarnawatce – 5,83 %.

Podajemy listę sołtysów, którzy pełnić będą funkcje w kadencji 2024 – 2029 wraz z frekwencją w poszczególnych sołectwach.

Dąbrowa Tarnawacka – Halina Zwolak (29%), Huta Tarnawacka – Mariusz Samulak (15,6%), Klocówka – Grzegorz Kuśmierz (33,3%), Kunówka – Tadeusz Pankiewicz (19,71%), Niemirówek – Dorota Dumicz (18,48%), Niemirówek-Kolonia – Janusz Oberda (11,5%), Pauczne – Natalia Adamczuk (26,88%), Pańków – Janusz Bednarczuk (13%), Podhucie – Alina Cisło (19,11%), Sumin – Krzysztof Chacia (27,5%), Tarnawatka – Wiesława Romańczuk (5,83%), Tarnawatka-Tartak – Jan Machlarz (9,73%), Tymin – Anna Hacia (11%),

Wieprzów – Łukasz Urbański (12,83%).

Wszystkim osobom wybranym do władz sołeckich serdecznie gratulujemy, życząc wielu sukcesów i satysfakcji z pracy wykonywanej na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

Red.

Udostępnij: