Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny

Urzędu Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

  • Konkurs „Kobieta przedsiębiorcza w stylu EKO” - konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich

i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa

lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego 2024 r.

  • Konkurs „Ekolubelskie 2024” - Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata,

wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.

Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 29 lutego 2024 r.

  • Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024” – konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych

Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

- produkcja zwierzęca;

- produkcja roślinna;

- ogrodnictwo i sadownictwo;

- producent-przetwórca.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r.

  • Konkurs „Nasz Sołtys” Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024” obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz

rozwoju lokalnej społeczności. Zgłaszający do Konkursu mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne, dopuszczalne są także prace wykonane w wersji drukowanej oraz pisanej. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów, a także organy władzy samorządowej – gminy oraz powiat. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączniku. Oraz na stronach internetowych https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-rolnictwo/ oraz https://lubelskie.ksow.pl/

Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Załączone pliki:
Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2024.pdf
Formularz-zgłoszenia-kandydata-Rolnik-z-Lubelskiego-2024.pdf
załączniki-nr-1-i-2-do-Regulaminu-Nasz-sołtys.pdf
Regulamin-Konkursu-Nasz-sołtys-2024.pdf
Zal._nr_2_Kobieta_Przedsiebiorcza_Eko.pdf
Zal._nr_1_Kobieta_Przedsiebiorcza_Eko.pdf
Regulamin_Konkurs_KP_Eko_2024.pdf
Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2024.pdf
Formularz-zgłoszeniowy-kandydata-Ekolubelskie-2024.pdf
Udostępnij: