Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Konsultacje społeczne Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe

Konsultacje społeczne  Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe
Szanowni Państwo, Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konsultacje projektów dokumentów strategicznych.

  1. Strategii Terytorialnej Partnerstwo „Roztocze Środkowe”,
  2. Raportu Diagnostycznego Partnerstwo „Roztocze Środkowe”
  3. Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Roztocze Środkowe”.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone  w projektach dokumentów, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub na adres elektronicznych doręczeń EPUAP: /o5k808evo5/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Tarnawatka, ul Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w terminie od 09.04.2024 r. do 29.04.2024 r.

 

Załączone pliki:
Zal Nr 4 do Zarządzenia - Formularz konsultacyjny.docx
Zal Nr 3 do Zarządzenia - Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe.pdf
Zal Nr 2 do Zarządzenia - Projekt Raportu Diagnostycznego Partnerstwo Roztocze Środkowe.pdf
Zal Nr 1 do Zarządzenia - Projekt Strategii Terytorialnej Partnerstwo Roztocze Środkowe.pdf
Zarządzenie Nr 15-2024 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Roztocze Środkowe.pdf
Udostępnij: