Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2"
Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” jest dotowana na podstawie umowy nr 009/2024/D/OZ z dnia 08.05.2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj.kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępnij: