Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Dorota Ciećko dyrektorem ZSiP w Tarnawatce

Dorota Ciećko dyrektorem ZSiP w Tarnawatce
Od 1 września br. Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce będzie miał nowego dyrektora powołanego na 5-letnia kadencję, którym będzie Dorota Ciećko.

Od 1 września br. Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce będzie miał nowego dyrektora powołanego na 5-letnia kadencję, którym będzie Dorota Ciećko.

Powołanie na stanowisko dyrektora poprzedziło postępowanie konkursowe zainicjowane przez wójta gminy 23 czerwca 2022 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dorotę Ciećko nauczyciela ZSiP w Tarnawatce, pełniącą obowiązki dyrektora tej placówki od 1 września 2021 roku. Komisja konkursowa w skład, której powołanych zostało11 osób, w tym przedstawiciele wójta, kuratorium oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych zebrała się 22 lipca br. w pełnym składzie. Kandydatka przedstawiła motywy, którymi kierowała się przystępując do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja postanowiła przedstawić wójtowi Dorotę Ciećko jako kandydatkę na stanowisko dyrektora. Wójt zarządzeniem z 25 lipca 2022 r. powołał Dorotę Ciećko na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól i Przedszkola na okres 5 lat, tj. od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Dorota Ciećko jest doskonale znana uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom ZSiP w Tarnawatce. Karierę nauczyciela rozpoczęła w roku 1992. Od 1996 roku związana jest zawodowo z gmina Tarnawatka. Najpierw przez 2 lata pracowała w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Od 1 września 1998 roku przeszła do Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, a od 1 września 2000 do Gimnazjum w Tarnawatce. Od 1 września 2007 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora ZSiP w Tarnawatce. 1 września 2021 roku wójt powierzył jej pełnienie obowiązków dyrektora. Dorota Ciećko z wykształcenia jest filologiem polskim, posiada także kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Przez wiele lat, jako nauczyciel polonista i wychowawca przekazywała swoją wiedzę i doświadczenie życiowe setkom uczniów naszych szkół, którzy do dziś wspominają jej osobę z wielkim szacunkiem i sentymentem.

Jako priorytet swojej pracy Dorota Ciećko wskazuje „nastawienie na ucznia”. Deklaruje działania na rzecz odkrywania talentów uczniów, rozwijania ich aktywności i zainteresowań. Swoje zadania chce wypełniać profesjonalnie i terminowo, a realizując zadania dydaktyczne kierować się szacunkiem, fachowością, odpowiedzialnością i życzliwością. Uważa, że jednym z najważniejszym zadań szkoły powinno być zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wskazuje także na istotne znaczenie integracji i wzmacniania zespołów klasowych oraz udział uczniów i wychowanków placówki w imprezach i uroczystościach gminnych. W jej opinii niezwykle ważnym zadaniem w rozwoju szkoły jest wzmacnianie psychofizycznej kondycji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a wartością fundamentalną – współpraca rodzicami.

Znając dotychczasowe wyniki pracy Doroty Ciećko, wierzymy, że uda jej się zrealizować wszystkie postawione przed sobą cele i założenia. W imieniu Redakcji nowej pani dyrektor życzymy spełnienia wszystkich planów zawodowych, które w ostateczności przełożą się na dobro jej uczniów, wychowanków, pracowników, rodziców i całej społeczności gminnej.

 

Red.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: