Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

GRANTY PPGR
Gmina Tarnawatka realizuje projekt " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Gmina Tarnawatka realizuje projekt " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT –EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Dzięki zadaniu sprzęt w postaci laptopów i komputerów wraz z akcesoriami zostanie przekazany dzieciom i młodzieży uczącej się. Beneficjentami będzie 75 osób z terenu Gminy Tarnawatka. Wartość zadania opiewa na kwotę 185. 921,60 zł

Udostępnij: