Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

GRANTY DLA GMINY TARNAWATKA

W sierpniu podpisano dwie umowy na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki pozyskano w ramach grantów z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania” Roztocze Tomaszowskie”.

Pierwszy projekt pt. Budowa miejsca integracyjno-rekreacyjnego w miejscowości Tarnawatka-Tartak” realizowany jest przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce-Tartak opiewa na kwotę 50 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD poprzez budowę niekomercyjnego miejsca integracyjno-rekreacyjnego.

Drugie zadanie pt. Wydanie publikacji pt. „ Kapliczki i krzyże w Gminie Tarnawatka” realizowane za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce opiewa na kwotę 41 260,00 zł. Celem zadania jest promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym lokalnych atrakcji i dziedzictwa poprzez wydanie publikacji promującej obszar LGD.

Udostępnij: