Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sesja Rady Gminy

19 sierpnia 2022 roku miała miejsce XXXIV sesja Rady Gminy Tarnawatka. Po rozpatrzeniu stałych punktów programu, radni debatowali nad projektami uchwał, wniesionymi pod obrady przez wójta gminy. Jako pierwsze, zaktualizowane zostały uchwały budżetowe. Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych na inwestycję Przystanek na Kresach oraz zmniejszenia na budowę świetlicy wiejskiej w Hucie Tarnawackiej. W kolejnej uchwale Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości pozostającej we współwłasności kilkunastu osób, a stanowiącej dojazd do ich posesji. Działka położona jest w Tarnawatce-Tartaku przy ulicy Widokowej. Jeżeli wszyscy współwłaściciele zdecydują się przekazać ją gminie wówczas stanie się ona drogą gminną ze wszystkimi tego konsekwencjami. W następnej uchwale ustalono średnie ceny jednostek paliwa, które będą stanowiły podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia przysługującemu za dowóz dzieci do szkoły własnym transportem. Rada powołała także nową komisję inwentaryzacyjną, której zadanie polegać będzie na dokończeniu formalności związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa. Szóstą
uchwałą podjętą 19 sierpnia było wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030. Strategia jest jednym z dokumentów o charakterze obowiązkowym, a jej opracowaniem zajmie się specjalistyczna firma. W przygotowaniu materiałów wezmą udział pracownicy Urzędu Gminy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz mieszkańcy. Ostatnie trzy uchwały dotyczyły zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W Tarnawatce-Tartaku przeznaczenie jednej z działek, z zabudowy jednorodzinnej zostało zmienione na zabudowę usługową. Mając na
celu dostosowanie zapisów planu do obecnie obowiązujących przepisów prawa krajowego w Dąbrowie Tarnawackiej, Podhuciu, Suminie, Tarnawatce, Tarnawatce-Tartaku i Wieprzowie Ordynackim, zmieniona została minimalna odległość zabudowy od lasu z 30 m do ok. 12. Ponadto w miejscach, w których zezwalają na to przepisy prawa, dokonano zmiany przeznaczenia gruntów z terenów budownictwa zagrodowego na budownictwo jednorodzinne. Wszystkie wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie procesu inwestycyjnego i rozszerzenie możliwości zabudowy nieruchomości

.
Red.

Udostępnij: