Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

NOWE MIEJSCE INTEGRACYJNE W TARNAWATCE-TARTAKU

NOWE MIEJSCE INTEGRACYJNE W TARNAWATCE-TARTAKU

 

W październiku zakończono realizację projektu pt. Budowa miejsca integracyjno-rekreacyjnego w miejscowości Tarnawatka-Tartak. Wnioskodawcą było KGW w Tarnawatce-Tartak. Środki pozyskano w ramach małych grantów. Dzięki jego realizacji powstała duża drewniana wiata przy ul. Widokowej. Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności przygotowania terenu rekreacyjnego i odpoczynku dla dzieci, osób dorosłych, oraz osób odwiedzających okoliczne szlaki. Projekt ponadto stworzył możliwość realizacji  różnych form zajęć dla różnych grup – od gier edukacyjnych poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spotkania integracyjne. Wykonanie zadani pozwoliło stworzyć propozycje spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Jest to miejsce bezpieczne ze względu na położenie odizolowane od ruchu ulicznego.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zadanie pn. „Miejsce edukacyjno-rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Tarnawatka”  , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Udostępnij: