Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Dystrybucja jodku potasu

na wypadek uwolnienia do atmosfery substancji radioaktywnych

 

         Zawiadamiamy, że na stronie internetowej gminy (www.tarnawatka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczono szczegółowe informacje dotyczycące planów działań prewencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

         Z informacji administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować. W tym celu wyznaczono punkty wydawania jodku potasu oraz broszury opisujące szczegóły dystrybucji i przyjmowania preparatu.

         Łącznie wyznaczono 13 punktów wydawania, którymi w większości przypadków są świetlice wiejskie. W miejscowościach nieposiadających takich obiektów punkty zlokalizowano: w Dąbrowie Tarnawackiej i Podhuciu u pań sołtys, w Hucie Tarnawackiej w budynku byłej szkoły oraz w Tarnawatce-Tartaku w budynku byłego przedszkola.

 

         Przypominamy, że obecnie zagrożenie takie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze radiacyjnym szczegółowe informacje będą podawane w mediach ogólnopolskich, lokalnych oraz na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

Udostępnij: