Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Historia biblioteki w Tarnawatce

Historia biblioteki w Tarnawatce

          W październikowym numerze Co w Naszej Gminie” informowaliśmy Czytelników o otwarciu nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce. Dziś przedstawiamy historię tej instytucji, opracowaną przez dyrektor Bożenę Gałan i przedstawioną w czasie uroczystości 2 X 2022 r.

Do sierpnia 1939 roku na terenie miejscowości Tarnawatka istniały 4 biblioteki: szkoły podstawowej, parafialna przy kościele rzymskokatolickim,

hrabiego Władysława Tyszkiewicza, Niezabitowskiego - właściciela tartaku i okolicznych lasów.

Z biblioteki szkolnej korzystała młodzież klas starszych. Księgozbiór biblioteki parafialnej stanowiły książki o treści religijnej. Z biblioteki hrabiego, poza rodziną, nie mógł korzystać nikt nawet najbliższa służba. Książki zgromadzone przez Niezabitowskiego mogła czytać zarówno służba, jak i pracownicy zakładu. Ubogie źródła historyczne z okresu powojennego nie pozwalają jasno sprecyzować dokładnej daty uruchomienia biblioteki publicznej w Tarnawatce. Z powodu braku jakichkolwiek dokumentów organizacyjnych, za jedyne dokumenty potwierdzające powstanie biblioteki należy przyjąć wpisy w księgach inwentarzowych. Przy pierwszym wpisie widnieje zapis: 1949 rok. Niestety nie podano dnia, ani miesiąca, należy więc przyjąć że Gminna Biblioteka Publiczna powstała w Tarnawatce w 1949 roku. Pierwszym kierownikiem tej instytucji był kierownik szkoły Włodzimierz Jaworski i pełnił tę funkcję od 1948-1955. W następnych latach biblioteką zarządzali: Jan Kus (1955-1979), Anna Kudyba (1979-1986), Maria Bzikot (1986-1990) oraz Bożena Gałan od roku 1990. Na przestrzeni lat biblioteka kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę. W latach 60. XX wieku, mieściła się w budynku starej szkoły, który znajdował się w pobliżu obecnego GOK w Tarnawatce. Następnie została przeniesiona do budynku należącego kiedyś do hrabiego Tyszkiewicza.

W 1998 roku siedzibą GBP stała się świetlica wiejska. W 2010 roku nastąpiła ponowna zmiana lokalizacji. Przez 12 lat instytucja działała na 2 piętrze nowego budynku szkolnego wybudowanego na potrzeby gimnazjum, a znajdującego przy ulicy Lubelskiej. W 2022 roku biblioteka wróciła na ulicę księdza Boguty, ale już nie na 45 m², które wcześniej zajmowała.

W 2006 roku biblioteka otrzymała pierwsze 3 komputery ministerialne 2 służyły użytkownikom biblioteki, natomiast jeden do wprowadzania księgozbioru w programie MAK, czyli MAŁE AUTOMATYCZNE KATALOGI na których nieprzerwanie trwała praca do 2012 roku.

W 2012 roku biblioteka narodowa zaproponowała jako następcę MAK oprogramowanie MAC PLUS, którego opracowania podjął się Instytut Książki w Krakowie

Obecnie czytelnicy bibliotek publicznych korzystających z systemu MAC PLUS plus mają dostęp do podglądu księgozbioru na 2 sposoby: z poziomu ogólnego OPACa dostępnego pod adresem szukamksiążki.pl oraz z poziomu strony biblioteki poprzez katalog online.

W 2018 roku GBP w Tarnawatce, po wprowadzeniu do katalogu całości księgozbioru, rozpoczęła wypożyczanie przez internet jako pierwsza w powiecie tomaszowskim jeśli chodzi o biblioteki gminne wiejskie.

W latach 2010-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce przystąpiła do programu Orange dla bibliotek, który w 100 procentach pokrywał koszty dostępu do internetu. Po przeniesieniu biblioteki do gimnazjum, biblioteka posiadała 5 komputerów i 5 laptopów; można było wówczas przeprowadzać różne szkolenia.

Odbył się między innymi kurs korzystania z komputerów dla seniorów stawiających pierwsze kroki w cyfrowym świecie po to, aby internet stał się ich sojusznikiem w codziennym życiu. Kurs był prowadzony przez Łukasza Litwińczuka informatyka z Urzędu Gminy w Tarnawatce. W centrum przy bibliotece odbyło się również szkolenie bibliotekarzy z powiatu tomaszowskiego prowadzone przez informatyka z Warszawy. Biblioteka zyskała wówczas nowych użytkowników i bardziej nowoczesne oblicze.

W 2021  GBP w Tarnawatce wykupiła dostęp do e-booków i audiobooków. Darmowy kod można otrzymać na miesiąc z możliwością przedłużenia o następne miesiące.

GBP w Tarnawatce dołączyła również do bibliotek należących do systemu AKADEMIKA, czyli cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych, która oferuje dostęp do pełnych tekstów ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia, ale przede wszystkim miejsce spotkań. Nowe pomieszczenia ukazują nowe możliwości, jeszcze większy zapał do pracy, poszerzenie oferty oraz działalności. Najważniejsza misją instytucji kultury, którą jest biblioteka jest służba współczesnym mieszkańcom jak i kolejnym pokoleniom gminy Tarnawatka.

 

Udostępnij: