Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Czy wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

Czy wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych?
         Postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, miało dać odpowiedź na podstawowe pytanie, czy w 2023 r. opłaty za wywóz śmieci wzrosną. Wszystko wskazuje na to, że podwyżki jednak nie będzie, z czego z pewnością zadowoleni będą mieszkańcy gminy.

 

         O udzielenie zamówienia ubiegały się 2 firmy PGKiM w Tomaszowie Lub. i PUK Tyszowce. Korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Tyszowiec, określając wartość usługi na ponad 539.000 zł, tj. o blisko 70.000 mniej niż konkurencja. Szacując wartość przetargu, gmina wyceniła go na ponad 690.000 zł. Umowa na wywóz odpadów obowiązująca w roku 2022 opiewa na kwotę 718.867 zł. Zastanawiać może dlaczego w dobie wszechobecnej drożyzny i inflacji, cena zaoferowana na rok 2023 jest o prawie 200.000 zł niższa? Żeby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, należy wgłębić się w niuanse postępowania przetargowego. Na ostateczną wartość zadania mają wpływ zarówno koszty szacunkowe, jak i ilość zebranych odpadów. Gmina płaci wykonawcy za faktyczne ilości wywiezionych i zutylizowanych śmieci, według stawek określonych w umowie. Z zebranych informacji wynika, że ilość odpadów dostarczona przez mieszkańców w roku 2022 spadła w stosunku do lat ubiegłych, co w konsekwencji zaowocowało niższą wartością przetargu na rok 2023. Mówiąc krótko, mniejsza ilość śmieci spowodowała spadek ceny, nawet pomimo wzrostu cen jednostkowych każdego asortymentu odbieranych odpadów. Czy tendencja spadkowa ilości produkowanych śmieci będzie się nadal utrzymywać, zależy już tylko od nas samych.

         Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2023 planowane jest jeszcze przed świętami. 

Red.    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

Udostępnij: