Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Promocja książki „Kapliczki krzyże w Gminie Tarnawatka”

Promocja książki „Kapliczki krzyże w Gminie Tarnawatka”
17 listopada w GOK w Tarnawatce odbyło się spotkanie promujące publikację pt: Kapliczki i krzyże w Gminie Tarnawatka autorstwa Mariana Szałapskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się niespodzianką muzyczną. Utwór Biały Krzyż Czerwonych Gitar przy akompaniamencie Bartłomieja Deja, wykonali w duecie Magdalena Kulas i Marian Szałapski, wprowadzając uczestników w tematykę spotkania. Kunszt pisarski autora, ciekawa książka – nic więc dziwnego, że w spotkaniu licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy Tarnawatka. Przybyli także wójt Piotr Pasieczny, radni i sołtysi z przewodniczącą Rady  Kazimierą Mańdziuk, dyrektor ZSiP w Tarnawatce Dorota Ciećko wraz z zastępcą Barbarą Kierepką, dyrektor GBP w Tarnawatce Bożena Gałan, Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” Ewa Piwko-Witkowska, dyrektor biura LGD Marta Fus, dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim Robert Czyż, radni powiatowi Halina Czarnecka i Robert Kuźniarz. Każdy z zaciekawieniem słuchał autora, który opowiadał o swoich inspiracjach i drodze do powstania publikacji. Pozycja obejmuje spis licznie występujących na terenie gminy kapliczek i krzyży. Każda z nich ma swoją historię powstania i swoisty wygląd. Naznaczona jest tradycją danej wioski i wiąże się ze zdarzeniami minionych dni. Wśród nich są te stare o ciekawej historii i te nowsze upamiętniające ważne wydarzenia. Publikacja obejmuje autorski materiał opracowany na podstawie wywiadów, analiz dostępnych dokumentów, zebranych informacji i źródeł. Bogata jest przy tym w dokumentację zdjęciową autorstwa Magdaleny Kulas. Całość publikacji spełnia także rolę archiwalną, przyczyniając się do zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego Gminy Tarnawatka. Na zakończenie spotkania można było osobiście porozmawiać z autorem przy poczęstunku przygotowanym przez KGW w Tarnawatce oraz dostać książkę z autografami.

Zachęcamy do lektury. Książka w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnawatka - https://etarnawatka.pl/.../kapliczki-i-krzyze-w-gminie...

Opracować i wydać książkę udało się dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotację pozyskało Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Monika Szczepaniuk

 

 

 

 

                   

                  

 

Udostępnij: