Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Rada Gminy uchwaliła podatki na przyszły rok

Rada Gminy uchwaliła podatki na przyszły rok
XXXVII sesja Rady Gminy Tarnawatka odbyła się w rozbudowanym i oddanym już do użytku obiekcie GOK w Tarnawatce. Obrady miały miejsce 28 listopada 2022 roku, a ich głównym tematem było przyjęcie stawek podatków lokalnych, które obowiązywać będą w 2023 roku.

 

         Pierwsza z uchwał podatkowych przyjętych na posiedzeniu dotyczyła obniżenia średniej ceny skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego. Rada zdecydowała, że zostanie ona obniżona z kwoty 74,05 zł za 1 dt do 61 zł. W praktyce oznacza to, że wysokość podatku rolnego w roku 2023 wzrośnie o ok. 10%. Kolejna uchwała dotyczyła określenia stawek podatku od nieruchomości. W tym przypadku także będziemy musieli liczyć się z podwyżkami, które wyniosą około 13%. Posiadacze środków transportowych (samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów) zapłacą więcej o ok. 10 %.

         Rada Gminy podjęła także uchwałę o ustaleniu stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, która będzie wykorzystywana przy ustaleniu wynagrodzenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dowożących dzieci do placówek oświatowych. Po zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawodawca postanowił, że w miejsce dotychczasowej ceny paliwa, podstawą do naliczania w/w wynagrodzenia będzie stawka za 1 km w wysokości nie niższej niż przysługująca pracownikowi za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Rada uchwaliła wysokość stawki na 0,8358 zł. Obecne rozwiązanie jest korzystniejsze dla rodziców i będzie obowiązywać po wejściu w życie uchwały oraz zmianie dotychczasowych umów na dowóz.

Na wniosek wójta radni zdecydowali również o wystąpieniu gminy z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”. W dwóch ostatnich uchwałach dokonano zmian w prognozie finansowej i budżecie gminy. Wprowadzone poprawki  dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat i podatków, zwiększenia wydatków biblioteki z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego, podwyższenia kwot niezbędnych na obsługę zaciągniętych kredytów oraz aktualizacji wysokości środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

 

Red.       

        

        

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

Udostępnij: