Informacje o funkcjonowaniu gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy Tarnawatka dla programu ,,Czyste Powietrze’’

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

         Gmina Tarnawatka podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Tarnawatka  mogą  składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy Tarnawatka  udziela wsparcia mieszkańcom przy składaniu i rozliczaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu, z  pracownikiem  Urzędu Gminy, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnieniu i rozliczeniu wniosku.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu:   602 135 009.

Możliwość wypełnienia wniosku wraz z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. Nr 9.  w  następujących godzinach:

- wtorek  w godzinach  9:00 - 14:00,

- czwartek w godzinach  9:00 - 14:00

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

 

Wnioski o dotację wypełniane będą przy pomocy aplikacji  GWD ( generator wniosków o dofinansowanie), adres strony internetowej: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Udostępnij: