Tarnawatka 2023.10.05

Informacje o pozyskanych przez mieszkańców gminy Tarnawatka środkach finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z rządowego programu „Czyste Powietrze ”

Stan na: 30 września 2023
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 98 szt.
Liczba zawartych umów na dofinansowanie - 83 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 41 szt.


Kwota wypłaconych dotacji:

1 261361,79 zł

PIOTR PASIECZNY
WÓJT GMINY TARNAWATKA

Udostępnij: