Trasa/Miejscowości

Odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Kunówka, Pańków, Tarnawatka, Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka nr domów: 49, 49A, 50, 52, 54, 55

Zmieszane

(pojemniki)

 

18

15

15

13

17

15

12

17

13

11

15

13

Ulegające biodegradacji

(worek brązowy)

18

15

15

13

17

15

12

17

13

11

15

13

Plastik i drobny metal

(worek żółty)

18

15

15

13

17

15

12

17

13

11

15

13

Szkło opakowaniowe

(worek zielony)

18

15

15

13

17

15

12

17

13

11

15

13

Papier i tektura

(worek niebieski)

18

15

15

13

17

15

12

17

13

11

15

13

Popiół

(worek czarny lub szary)

18

15

15

13

-

-

-

-

-

11

15

13

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, ceramika łazienkowa

25 kwietnia

26 września

#firmaprzyjaznamieszkancom

 

 Dobra współpraca

1.      Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

2.      W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu (tel. 84 66 19 370).

3.      Prosimy o zapoznanie się z naszą broszurą, w której zawarliśmy wszelkie informacje pomocne przy prawidłowej segregacji odpadów, jest ona dostępna na stronie www.puktyszowce.pl.

4.      Informujemy, że dwa razy w roku odbieramy również odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia takich robót) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (nie dotyczy opon pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej).

5.      Wszelkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel. 84 66 19 370) w godzinach od 7ºº do 15ºº. Można nas znaleźć również na Facebooku oraz na stronie internetowej www.puktyszowce.pl.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Paweł Kościołko – Prezes Zarządu i Pracownicy Spółki

 

Prezes Zarządu

 

 

 

 

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku

GMINA TARNAWATKA

 

 

Trasa/Miejscowości

 

Odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sumin, Pauczne, Huta Tarnawacka, Tymin, Tarnawatka-Tartak, Podhucie, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki

Zmieszane

(pojemniki)

 

19

16

16

18

18

20

13

22

14

12

16

14

Ulegające biodegradacji

(worek brązowy)

19

16

16

18

18

20

13

22

14

12

16

14

Plastik i drobny metal

(worek żółty)

19

16

16

18

18

20

13

22

14

12

16

14

Szkło opakowaniowe

(worek zielony)

19

16

16

18

18

20

13

22

14

12

16

14

Papier i tektura

(worek niebieski)

19

16

16

18

18

20

13

22

14

12

16

14

Popiół

(worek czarny lub szary)

19

16

16

18

-

-

-

-

-

12

16

14

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, ceramika łazienkowa.

26 kwietnia

27 września

 

#firmaprzyjaznamieszkancom

 

 Dobra współpraca

1.      Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

2.      W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu (tel. 84 66 19 370).

3.      Prosimy o zapoznanie się z naszą broszurą, w której zawarliśmy wszelkie informacje pomocne przy prawidłowej segregacji odpadów, jest ona dostępna na stronie www.puktyszowce.pl.

4.      Informujemy, że dwa razy w roku odbieramy również odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia takich robót) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (nie dotyczy opon pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej).

5.      Wszelkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel. 84 66 19 370) w godzinach od 7ºº do 15ºº. Można nas znaleźć również na Facebooku oraz na stronie internetowej www.puktyszowce.pl.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                         Paweł Kościołko – Prezes Zarządu i Pracownicy Spółki

Załączone pliki:
2023 Tarnawatka Harmonogram.odt
Udostępnij: