Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),  Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

terminy wnoszenia opłat

 

Termin zagospodarowania

nieruchomości 

 

Okres dzierżawy

 

Forma oddania w dzierżawę

Księga wieczysta ZA1T/00045560/2

Działki 411/2, 412/2, 413/2 ark. 3 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

1,0870 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo,

klasa gruntu RIIIb, RIVa

Zgodnie z MPZP działki nr: 411/2, 412/2 przeznaczone są pod produkcję rolną,

działka nr 413/2 przeznaczona jest w części pod zabudowę zagrodową, w części pod produkcję rolną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

950 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00045559/2

Działka 1083/1 ark. 2 położona w obrębie ewidencyjnym Huta Tarnawacka

0,45 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, klasa gruntu R IIIa, RIIIb

Zgodnie z MPZP działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest pod pola uprawne. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

400 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

 

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/73 ark. 1 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka - Tartak

0,1209 ha

Nieruchomość gruntowa stanowiąca nieużytek, klasa gruntu PsIV

Zgodnie z MPZP działka 52/73 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

130 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

 

2024 – 2027

 

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00054156/3 Działka 135 ark. 1 położona w obrębie ewidencyjnym Podhucie

0,31 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, klasa gruntu RIIIb, RIVa, S-RIIIb,  S-RIVa

Zgodnie z MPZP działka 135 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

260 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00076027/0

Działka 276/3 ark. 3 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

1,729 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, klasa gruntu RIVa, RIVb, RV

Zgodnie z MPZP działka 276/3 ark. 3 przeznaczona jest pod pola uprawne. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

1420 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

 

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00061052/6

Działka 36/2 położone w obrębie ewidencyjnym Wieprzów Ordynacki

0,3864 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo, klasa gruntu RIIIa

Zgodnie z MPZP działka nr 36/2 przeznaczona jest pod usługi.

Oddanie w dzierżawę następuje na cele produkcji rolnej.

250 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 31marca każdego roku

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00054157/0

Działka nr ewid. 439 położona w obrębie ewidencyjnym Pańków

Powierzchnia gruntów ornych

0,74 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo

klasa gruntu RIVa i RIVb

 

Zgodnie z MPZP działka 439 przeznaczona jest pod pola uprawne oraz łąki. Oddanie w dzierżawę następuje na cele produkcji rolnej.

350 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 31marca każdego roku

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/48 ark. 1 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka - Tartak

0,1288 ha

Nieruchomość gruntowa stanowiąca nieużytek, klasa gruntu PsIV

Zgodnie z MPZP działka 52/48 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

130 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

 

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działki nr 82 i 83 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka - Tartak

dz. nr ewid. 82/2 o pow. 0,0742 ha

dz. nr ewid. 83 o pow. 0,08 ha

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca nieużytek, klasa gruntu  Br-RIIIb, Br-RIVa

Zgodnie z MPZP działki  przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.

180 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku

2024 – 2027

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Tarnawatka 2024-06-12                                                                                                                                                          

  

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 czerwca 2024 do 3 lipca 2024 r.,
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10 wew. 36
  • wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka
Udostępnij: