Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00045560/2

działka 1084

położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

 

0,0080 ha

Gruntowa nieruchomość budowlana niezabudowana

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

 

Nieruchomość jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej tj. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Tarnawatka gmina 

Tarnawatka

Tryb bezprzetargowy

na podstawie

art. 37 ust. 2 pkt. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami

4 097 zł a)

Tarnawatka 2024-06-13                                                                                                                                                                             

  1. a) Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13 czerwca 2024 do 4 lipca 2024 r.,
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10 wew. 36
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij: