Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 82/1 ark. 1 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,0076 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość jest niezabudowana i posiada uzbrojenie w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczną. Działka posiada nie regularny kształt i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

 

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

12 500 zł a)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/65 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,1471 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa), jest niezabudowana, posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

 

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

80 000 zł a)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/66 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,1479 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa), jest niezabudowana, posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

 

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

81 000 zł a)

Księga wieczysta ZA1T/00044432/9

Działka 52/75 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka – Tartak

0,1597 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość budowlana budownictwa jednorodzinnego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość znajduje się przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa), jest niezabudowana, posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

 

Tarnawatka - Tartak gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

87 000 zł a)

Tarnawatka 2023-12-19

 

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                             Piotr Pasieczny

 

  1. a) Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 19 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij: